ThaiArcheep.com

อัปเดต! 10 อันดับสายงานที่มี เงินเดือนมากที่สุด ในไทย ปี 59

เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ชื่อดัง JobsDB ได้ทำการจัดอันดับสายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด และสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยแบ่งตามลำดับตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง สำหรับใครที่อยากรู้ว่าฐานเงินเดือนของสายงานด้านใดเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดในปัจจุบัน วันนี้ทาง fb.thaiarcheep.com  ได้ไปค้นหาข้อมูลมาฝากครับ
10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดใน “ระดับเจ้าหน้าที่”

6666


ปี 2559 นี้สายงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ 3 อันดับแรกได้แก่ 1. งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ 2. งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล 3. งานวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 – บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย แนะบุคลากรไทยต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวทันความต้องการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในยุคหน้า พร้อมกับเผย 10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด และข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกจากทุกอุตสาหกรรม และระดับตำแหน่งงาน จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 36,000 รายทั่วประเทศ พร้อมแนะนำคนทำงานให้พัฒนาทักษะการทำงาน ให้สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ชำนาญในสายงานนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคภายในแนวคิด Thailand 4.0 โดยจะปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โดยหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 นั้นก็คือการพัฒนาบุคลากรในมิติต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ซึ่ง jobsDB ต้องการแนะนำให้ทั้งผู้สมัครงานและผู้ประกอบการ วางแผนและเตรียมความพร้อมของตนเองในอาชีพการงานที่เหมาะสม ได้เห็นโครงสร้างเงินเดือนแต่ละระดับตำแหน่งงานและแต่ละอาชีพในตลาดที่แท้จริง รวมไปถึงสามารถเลือกศึกษาและพัฒนาทักษะการทำงานให้เป็นคนทำงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานที่ตลาดต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ อีกทั้งยังได้ทราบว่าสาขาวิชาชีพไหนที่ขาดแคลนเป็นที่ต้องการในตลาดงาน ซึ่งจากผลรายงานจากองค์กรชั้นนำของประเทศกว่า 36,000 รายที่ใช้บริการของ jobsDB ได้มีผลรายงาน 10 ที่ตลาดงานต้องการและ 10 สายงานเงินเดือนมากที่สุดในตลาดดังนี้
10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดใน “ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง”21

10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดใน “ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง”
สายงานในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง 3 อันดับแรกได้แก่ 1. งานวิศวกรรม 2. งานไอที และ 3. งานบัญชี
10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดใน “ระดับหัวหน้างาน”

31

ในปี 2559 ตลาดยังคงต้องการอยู่มาก สำหรับสายงานอันดับที่ 1. งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2. งานบัญชี 3. งานวิศวกรรม เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2558
10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดใน “ระดับผู้จัดการขึ้นไป”

4

สำหรับในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปที่ตลาดต้องการในปี 2559 นี้ 3 อันดับแรกได้แก่ 1. งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2. งานบัญชี 3. งานการตลาด งาน PR
นอกจากนี้ทาง jobsDB ยังได้จัดทำ “ผลสำรวจเงินเดือนสูงสุดในประเทศไทย” ในแต่ละระดับตำแหน่งและสายงานในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดใน “ระดับเจ้าหน้าที่”

5
10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดใน “ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง”
6
10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดใน “ระดับหัวหน้างาน”
7
10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดใน “ระดับผู้จัดการขึ้นไป”
8
ทั้งนี้ คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้แนะนำว่า หากคนทำงานที่อยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป ต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้จัดการในอาชีพต่างๆ ต้องมีทักษะพื้นฐานแต่ละอาชีพที่จำเป็น ไปจนถึงความเป็นผู้นำและทัศนะคติที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารในสายงานนั้นๆ ด้วย

ที่มา :  th.jobsdb.com